Hybride Warmtepompen Combineer jouw CV-ketel met een warmtepomp


Postcode
Huisnummer
Bekijk alle aanbiedingen


De ambitie voor 2050 is een CO2 arm, veilig en betrouwbaar maar bovenal betaalbare warmtevoorziening voor iedereen in Nederland. De uitstoot van fossiele brandstoffen moet sterk gereduceerd worden. Dus weg met die gas en kolencentrales. We zullen met z’n allen het energiegebruik efficiënter moeten maken. Duurzame energie heeft de toekomst (denk aan warmtepompen, zonnepanelen en biomassacentrales. Door dit alles slim te combineren kunnen zowel nieuwbouw huizen als bestaande bouw profiteren. Nieuwbouwwoningen zijn in de praktijk gemakkelijker en goedkoper energie-efficiënt te maken. Vaak is de isolatie hier al er goed en heeft de woning de beschikking over HR+++ glas. Bij bestaande bouw is het moeilijk om praktische redenen (en kosten). Om heel Nederland volledig elektrisch te maken moet er nog veel gebeuren. Er zal namelijk lang niet altijd voldoende beschikbare groene energie zijn. Hierdoor zijn we toch genoodzaakt om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken (om de piekmomenten op te kunnen vangen).

De beste oplossing voor bestaande woningen is een hybride warmtepomp systeem. Je gebruikt dan alleen nog gas als het echt nodig is. De hybride warmtepomp werkt samen met jouw besetaande CV-ketel van bijvoorbeeld Nefit, Inventum of Vaillant. Een combinatie dus tussen gas en elektriciteit. De warmtepomp levert het grootste gedeelte van de benodigde warmte (denk aan tapwater en verwarming). De kleine Hr-ketel levert gas op maat en wordt bijgeschakeld in geval van hoge warmtevraag en/of afwezigheid van duurzame elektriciteit. Door deze combinatie maak je optimaal gebruik van duurzame energie. Je hebt geen dure netuitbreidingen nodig en hoeft minder beroep te doen op conventionele centrales. Je kunt nu direct een offerte aanvragen.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp gebruikt duurzame energie uit de lucht, bodem of water voor het verwarmen van een woning en warm tapwater. Lucht, water en bodem zijn oneindige duurzame energiebronnen. Dit maakt dat dit systeem een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief is voor traditionele (gas) installaties. Het systeem werkt alsvolgt: De warmtepomp haalt energie uit lucht, bodem of water. De pomp brengt deze energie van een lage temperatuur naar een hoge temperatuur door middel van een compressor. Hiervoor maakt de pomp gebruik van een speciaal koudemiddel die warmte kan transporteren. Vervolgens wordt deze warmte aan het afgiftesysteem in de woning afgegeven (bijv. vloerverwarming of water om te douchen). Het expansieventiel in de warmtepomp zorgt ervoor dat het koudemiddel weer van een hoge temperatuur naar een lage temperatuur wordt afgekoeld. Vervolgens begint dit proces opnieuw (lees: oneindig herhaald). Een warmtepomp kan zeer hoge rendementen van meer dan 500% behalen omdat het grootste gedeelte van de energie wordt gewonnen uit duurzame energie. Je hebt slecht een klein beetje elektriciteit nodig om de warmtepomp draaiend te houden.

Postcode Huisnummer Bekijk aanbiedingen

Soorten warmtepompen

Er zijn verschillende type warmtebronnen mogelijk bij deze systemen. De Lucht/water en Brine/water worden in Nederland het meest toegepast. De pomp kan overal in de woning geplaatst worden. Bijvoorbeeld in de kelder of op zolder. Het is aan te raden om het systeem aan te sluiten op vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren voor een efficiënte werking. Een warmtepomp bespaart niet alleen op gas en elektriciteitskosten, maar draagt ook maximaal bij aan het milieu door de lage CO2 uitstoot (populair bij nieuwbouw in bijvoorbeeld Utrecht en Groningen).

1. Lucht/water pompen
Dit type haalt energie uit de buitenlucht. Hiervoor wordt een geluidsarme unit geplaatst buiten de woning om energie uit de buitenlucht te onttrekken. Er zijn ook lucht/lucht systemen waarbij de mechanische ventilatie in de woning wordt gebruikt om lucht aan te voeren en vervolgens weer warmer of kouder (in de winter) terug in de woning te blazen.

2. Brine/water pompen (grond/water)
Dit type haal energie uit de bodem. De bodem heeft een constante temperatuur van zo’n 10 graden. In de bodem worden 1 of meerdere boringen gedaan van ongeveer 150 meter diepte. In het boorgat wordt een warmtewisselaar geplaatst. De warmte die uit de bodem wordt onttrokken wordt afgegeven aan de warmtepomp. Dit systeem kan ook passief koelen op momenten dat het in de woning warm is (zomer).

3. Water/water warmtepomp
Dit type haal energie uit de grond of oppervlaktewater en maakt gebruik van een open bronsysteem. Dit type wordt toegepast bij grote zakelijke panden of als collectieve oplossing bij woningbouw. Een WKO systeem bestaat uit 2 verschillende bronnen, een koude bron en een warme bron. Het systeem pompt water uit de warme bron omhoog om er warmte uit te onttrekken waar de woning mee verwarmt kan worden. De individuele warmtepomp in de woning zorgt ervoor dat deze warmte in de woning gebruikt kan worden. De overgebleven koude wordt teruggebracht in de koude bron. In de zomer wordt dit gebruikt om te koelen. In veel nieuwbouwprojecten in bijv. Amsterdam en Rotterdam wordt dit ingebouwd.

Wil jij nu direct een offerte aanvragen? Vul je gegevens in en vraag prijzen op bij lokale installateurs!